• Hem
  • Motioner, inter...
sida

Motioner, interpellationer och enkla frågor

Motioner

 

2022

2021
Motion om utveckling av skärgården
Motion om frukost i skolorna
Offentliga badplatser
Gratis mensskydd i Värmdös skolor
Extern granskning av arbetssituationen inom socialtjänsten

2020
Motion för minskande bilism och högre grad av kollektivåkande
Trygga anställningar
Låt revisorerna se över hur väl kommunen följer lagen.

2019
Återbruk kontorsmöbler
Vegonorm
Utlokalisera t skärgården
Motion Konsekvensanalys infartspark
Motion keramiskt arv
Klimatnödläge
HBTQ-certifiering
Halvera matsvinnet
Fritidshemmens bemanning
Feministiskt självförsvar
Ersätt reklam med kultur och information

Interpellationer

 

2022
IP ang bristen på förskoleplatser

2021
Angående Coronakommissionens första delbetänkande
Folkomröstningen
Med anledning av nedskärningarna inom socialtjänsten
IP Jäv i VON
IP Ingarö IP
IP Nytt särskilt boende
IP Taxiupphandling
IP Vad händer varför slutar alla chefer MS210412
Värmdös förmåga att göra upphandlingar och att följa upp avtal

2020
Angående lärarnas kompetens inom SFI
Angående beslut i Vård- och omsorgsnämnden att inte följa lagen
Angående samlokalisering av förskolor och skolor
Angående tomma bostäder för nyanlända 2
Angående tomma bostäder för nyanlända
Anställningsformerna under vård- och omsorgsnämndens område
Behovet av kommunalt beredskapslager
Gula Porten
Gula Porten 2
IP Visit Värmdö
Saneringskostnader Ekobacken
Stöd lokala näringslivet
Stöd till kvinnojouren
Varför slutar kommunens toppchefer
Angående samarbetet med VtV (KS)
Angående samarbetet med VtV (VAN)
Subventionering av krogar

2019
Värmdö Kvalitativa Hemtjänst
Värmdö kommuns hemsida
Särskilda boenden
Påbörjade processer klar
När ska det byggas fler hyresrätter
Möjligheten att välja kommunal hemtjänst
Kommunalt utvecklingsbolag
Incident på Gustavsgården
HBTQ-certifiering
Brottsofferjouren
Bristerna och riskerna på Gustavsgården
Bostadskön
Avbruten VA-utbyggnad
Arbetsmiljön vid Gustavsgården
Utbyggnad av infartsparkeringar och gång- och cykelvägar

 

Frågor

 

2022
Med anledning av krisen inom vård och omsorgen

2021
Fråga Region Stockholms bristande insatser
Fråga Samlokaliseringsärendet
Angående folkomröstningen

2020
Fråga om allmänhetens tillgång till möten[965]
Lunch för våra gymnasieelever på lokala restauranger

2019
Utskrivningsklara patienter
Har ordf kontroll över nämndens verksamhet
Bristerna vid Gustavsgården klar
Angående studiebesöket till Hemmesta storskog
Angående rapporten om verksamheten på Gustavsgården Aktuella situationen vid Gustavsgården

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk