Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Värmdö

Stoppa bidrag till skolor som drivs av grova brottslingar

Kommunens bidrag till friskolekoncernen Edicon I media har vi uppmärksammatas på att friskolekoncernen Edicon erhållit ca 200 miljoner i skolpeng/bidrag från länets kommuner. Koncernen som har tre gymnasieskolor i Stockholmsområdet drivs av personer som dömts till långvariga fängelsestraff för grov brottslighet. En manlig pedofil, en kvinnlig hallick och en man som dömts för försök till ekonomisk brottslighet. Medan huvudägaren avtjänar ett långt fängelsestraff för sexualbrott mot små barn drivs skolan nu formellt av huvudmannens åldrige far. Trots att tillståndet att bedriva skolorna tillkommit i laga ordning och ägararrangemanget är helt lagligt är det upprörande att det är möjligt för grova...

(V) vill ha jämställdhetsbokslut i Värmdö

Inrätta en jämställdhetsdelegation och upprätta ett jämställdhetsbokslut Värmdö måste bli jämställt. Forskning och otaliga studier pekar på hur många delar av samhället, från skolgång till arbetsmarknad, sjukvård eller rättsväsende, ger män bättre förutsättningar än kvinnor. Det vore önskvärt, men är inte sannolikt, att Värmdö är en kommun där denna orättvisa mellan män och kvinnor inte existerar.  Vi lever i ett samhälle där det finns påtagliga klyftor mellan män och kvinnor. Vi har en extremt könsuppdelad arbetsmarknad som innebär att män och kvinnor i stor utsträckning arbetar med olika saker. Det är ett problem i sig som förvärras av att mäns...

300 frukostpåsar gick åt som smör i solsken

Tidigt på internationella kvinnodagens morgon delade Vänsterpartiet Värmdö ut 300 frukostar till kvinnor i Gustavsbergs centrum. I frukostpåsarna fanns utöver frukost även information om våra prioriterade jämställdhetsfrågor, framför allt frågan om högre löner i kvinnodominerade yrken. – Vi har delat ut 300 frukostpåsar till kvinnor i Gustavsberg på morgonen. Mäns intressen står i centrum 364 dagar om året. Det märks till exempel när löner sätts, när chefer utses och när vårdinsatser prioriteras. När vi under internationella kvinnodagen kraftsamlar för att sätta kvinnors rätt att forma samhället och sina egna liv i centrum, så får vi mycket bra respons från både kvinnor...

Grattis alla Värmdökvinnor på internationella kvinnodagen!

Grattis alla Värmdökvinnor på internationella kvinnodagen Vänsterpartiet i Värmdö kommun vill bjuda dig på frukost och berätta om hur vi vill skapa ett jämställt Värmdö. Vi kommer gå till val med fokus på frågor som handlar om välfärd, miljö och om bostäder. Inom alla dessa områden har vi förslag på hur män och kvinnor ska ges lika goda förutsättningar att leva ett bra liv. Välfärden – mer personal, bättre löner och rätt till heltid I välfärdssektorn arbetar mest kvinnor. Vi vill öka lönerna och personaltätheten på äldreboenden, i skolan och i andra delar av välfärden. Vi vill också införa rätt...

Delegation ska göra Värmdö jämställt

Delegation ska göra Värmdö jämställt Värmdö måste bli jämställt. I många delar av samhället, från skolgång till arbetsmarknad, sjukvård eller rättsväsende, ges män bättre förutsättningar än kvinnor. Det vore önskvärt, men är inte sannolikt, att Värmdö är en kommun där denna orättvisa mellan män och kvinnor inte existerar.  Idag på internationella kvinnodagen lägger vi fram två förslag som ska genomlysa hela kommunens verksamhet för att se var orättvis diskriminering förekommer. Värmdös politiker måste ta sitt ansvar och ge Värmdös kvinnor samma självklara rätt som män att forma samhället och sina egna liv. Vi lever i ett samhälle där det finns...

Betalar Värmdö kommun skolpeng till Ediconkoncernen?

Kommunens bidrag till friskolekoncernen Edicon I media har vi uppmärksammatas på att friskolekoncernen Edicon erhållit ca 200 miljoner i skolpeng/bidrag från länets kommuner. Koncernen som har tre gymnasieskolor i Stockholmsområdet drivs av personer som dömts till långvariga fängelsestraff för grov brottslighet. En manlig pedofil, en kvinnlig hallick och en man som dömts för försök till ekonomisk brottslighet. Medan huvudägaren nu avtjänar ett långt fängelsestraff för flera sexualbrott mot små barn drivs skolan nu formellt av huvudmannens åldrige far. Trots att tillståndet att bedriva skolorna tillkommit i laga ordning och ägararrangemanget är helt lagligt är det upprörande att det är möjligt...

Värmdö kan stödja Gaza

Stöd Gazas folk Den Palestinska befolkningen i Gaza lever sedan lång tid under mycket hård ockupation och blockad. Detta strider mot folkrätten och utgör en lång rad brott mot mänskliga rättigheter. Gazas befolkning lider och saknar mycket av det som är nödvändigt för att ett samhälle ska fungera. De israeliska övergreppen och palestiniernas lidande är väldokumenterade. Sveriges kommuner får inte bedriva utrikespolitik. Dock finns det möjlighet att bidra till humanitära insatser. I maj 2011 kommer den svenska organisationen Ship to Gaza tillsammans med andra internationella hjälporganisationer segla mot Gaza med förnödenheter till Gazas befolkning. Ship to Gaza är en partipolitiskt...

Parkeringen i Sollenkroka en gång till

Fråga Hamnbolagets ordförande Ang parkeringen i Sollenkroka För att lösa parkeringsproblematiken vid Sollenkroka brygga har Värmdö kommen genom Hamnbolaget köpt mark och anlagt ordnade parkeringsplatser samt tecknat avtal med berörda skärgårdsbor. Allt fungerade bra och skärgårdsborna var nöjda. Nu har dessvärre Hamnbolaget ensidigt sagt upp gällande hyresavtal med de skärgårdsbor som haft fasta parkeringsplatser i Sollenkroka. Uppsägningen motiveras med argument som för mig framgår som konstiga och orationella. Särgårdsborna är nu upprörda och förtvivlade. Allt de önskar är att få egna fasta parkeringsplatser närmast bryggan. Detta är berättigade och logiska önskemål som bör vara fullt möjliga att tillgodose. Till partierna...

Mer hyresrätter behövs nu

Interpellation Till ordföranden Värmdö Bostäder AB Värmdö Bostäders roll för att tillgodose behovet av hyresrätter i Gustavsberg Efterfrågan på hyresrätter i Stockholmsregionen är rekordstort samtidigt som produktionen av hyresbostäder är alldeles för låg. Detta gäller också för Värmdö kommun. Under de senaste fyra åren har bostadskön i Värmdö växt med över 78 procent. Nästan 5000 människor köar i Värmdö kommuns bostadskö för hyresrätter. Behovet av hyresrätter är således mycket stort.  På uppdrag av Värmdö Bostäder har WSP Stadsutveckling utrett ett stort antal möjliga lägen lämpliga för bostadsbyggande i Gustavsberg. Den stora fördelen med i stort sett samtliga förslag är att...

Sollenkrokaparkeringen

Fråga Till Hamnbolagets ordförande Ang parkeringen i Sollenkroka För att lösa parkeringsproblematiken vid Sollenkroka brygga har Värmdö kommen genom Hamnbolaget köpt mark och anlagt ordnade parkeringsplatser samt tecknat avtal med berörda skärgårdsbor. Allt fungerade bra och skärgårdsborna var nöjda. Nu har dessvärre Hamnbolaget ensidigt sagt upp gällande hyresavtal med de skärgårdsbor som haft fasta parkeringsplatser i Sollenkroka. Uppsägningen motiveras med argument som för mig framgår som konstiga och orationella. Särgårdsborna är nu upprörda och förtvivlade. Allt de önskar är att få egna fasta parkeringsplatser närmast bryggan. Detta är berättigade och logiska önskemål som bör vara fullt möjliga att tillgodose.  Med...