Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Värmdö

Vart tog alla förslag vägen?

Värmdö kommuns bostadsföretag – VärmdöBostäder AB – har låtit en konsult utreda lämpliga platser för nybyggnation av hyresbostäder i Gustavsberg. I början av 2009 blev utredningen klar. Nu vill vänsterns Mats Skoglund ha svar på varför ingeting händer. Bostadsbristen är stor. Läs mer    2009-11-23 Interpellation  Till ordföranden VärmdöBostäder AB Låt Gustavsberg växa På uppdrag av Värmdö Bostäder har WSP Stadsutveckling utrett ett stort antal möjliga lägen lämpliga för bostads byggande i Gustavsberg. Den stora fördelen med i stort sett samtliga förslag är att de är i bra kollektivtrafiklägen och att marken ägs av Värmdö Bostäder eller Värmdö Kommun. Dessutom...

Svar till Lärarförbundet

I ett öppet brev till politikerna i Värmdö pekar Lärarförbundet på att resurserna till Värmdös skolor under en rad år minskat. I brevet begär de att det mesta av regeringens tillfälliga statsbidrag skall tilldelas skolan. Vänsterpartiet delar helt och fullt lärarnas syn på skolan och dess problem. Läs Vänsterns svar. Svar till Lärarförbundet Vänsterpartiet i Värmdö har alltid prioriterat skolan i våra alternativbudgetar. Så även i år. Självklart ska vi satsa på våra barn och ungdomar. Skolan har år efter år åderlåtits på resurser. Så svaret på frågan från Lärarförbundets lokalavdelning i Värmdö (Mitt i Värmdö 22/9) blir ett självklart...

(V) Budget 2010

I årets budget anslår vänsterpartiet resurser son gör det möjligt att ha färre barn i förskolans barngrupper och fler vuxna i skolan. Vänsterpartiets budget täcker hemtjänstens verkliga kostnader. Samma sak gäller inom socialtjänsten där (V) satsar mer resurser på de mest utsatta människorna i Värmdö. Läs hela budgeten.    (V) förslag till driftbudget 2010 (exkl. produktionen) Resultatbudget (mnkr) KF Budget Netto 2009 KS Budget Netto 2010 (V) Budget Netto 2010 Kommunfullmäktige mm -7,7 -8,2 -8,2 Kommunstyrelse 78,7 -79,4 -82,9 Utbildningsnämnd -964,5 -963,4 -984,6 Ungdoms-, kultur- och fritidsnämnd -65,1 -69,1 -69,3 Socialnämnd -115,9 -115,8 -126,0 Nämnd för äldre och funktionshindrade -301,3...

Rödgrön reservation mot lyxbygge på Djurö

Den rödgröna oppositionen protesterar mot att allianspartierna tillåter att det byggs ett c:a 70 meter långt bostadshus utmed en klippa över Kanholmsfjärden, ett gästhus, ett garage, en pool, en sjöbod och en brygga. Byggnationen begränsar också allemansrätten. Vänsterpartisten Bertil Krakenberger anser dessutom att det rekordstora bostadshuset i sig blir en stor påfrestning på klimat och miljö. Det är orimligt att några få människor tillåts ta så stort miljöutrymme på andras bekostnad. Läs mer    Reservation till ärende 8:202 (Djurö 1:97) på Bygg-, Miljö- och Hälsoskyddsnämnden den 8 september 2009 Här begärdes lov att bygga en c:a 70 meter långt bostadshus...

Oppositionen fick inte vara med vid EU-mötet på Djurö

Varför representerades Värmdö kommun av 5 företrädare från majoriteten och ingen från oppositionen vid EU:s klimatmöte på Djurönäset den 13-15 juli i år? Vänsterns Mats Skoglund vill ha svar av Lars-Erik Alversjö. Läs mer. Interpellation Till Kommunstyrelsens ordförande Angående Värmdö kommuns representation vid EU:s miljömöte på Djurönäset I december i år står Köpenhamn värd för FN:s stora klimatkonferens. För att förbereda denna konferens samlades den 13-15 juli 140 klimatförhandlare från EU på Djurönäsets kursgård i Värmdö kommun. Värmdö kommuns engagemang i konferensen diskuterades vid ett flertal tillfällen i kommunstyrelsen. Bl. a beslöts att kommunen skulle stå värd för konferensen och...

Budkaveln En kärnvapenfri värld i Värmdö

Vänsterpartiet i Värmdöstödjer och deltar i Kvinnors för freds kampanj för en kärnvapenfri värld! Vi uppmanar alla Värmdöbor att underteckna namninsamlingen. Vi kräver också att den svenska regeringen driver frågan om en kärnvapenfri värld i alla möjliga sammanhang t ex under FN:s klimatkonferens i Köpenhamn nu i december. Läs mer. Vänsterpartiet i Värmdö hälsar idag Kvinnor för fred och budkaveln En kärnvapenfri värld välkomna till Värmdö. Först och främst är det trist att konstatera att Moderaternas stämma i Västerås i går kväll öppnade upp för fler än 10 kärnkraftverk i Sverige. Kärvapen och kärnkraft är intimt förbundna med varandra.   Den...

V-Värmdö om Skurubron

Vänsterpartiet var ett av de partier som trots hårt motstånd, från framförallt moderaterna, genomförde försöket med trängselavgifterna och påföljande folkomröstning i Stockholm. Syftet med trängselavgifterna är att begränsa och sprida ut privatbilismen samt minska på miljöskadliga utsläpp. De nu aktuella bilavgifterna/medfinansieringen för att bekostas en ny Skurubro har omvänt syfte, nämligen att öka bilismen och därmed utsläppen av växthusgaser. I stället för att vidta åtgärder för att uppnå de uppställda klimatmålen förvärrar nya stora motortrafikanläggningar den nuvarande situationen.  Avsiktsförklaring om en ny Skurubron. Protokollsanteckning (V) Vänsterpartiet var ett av de partier som trots hårt motstånd, från framförallt moderaterna, genomförde försöket...

Till strandskyddsdebatten

Vem skulle inte vilja inte ha en strandtomt i skärgården eller vid en vacker sjö? Stränder är ju något vi har gott om i Sverige. För att inte tala om hur vi har det här på Värmdö där jag bor. Men stränderna räcker inte till strandtomt åt alla. Särskilt inte i storstädernas närhet. Och de som inte får strandtomt vill också kunna njuta av våra fantastiska stränder. Kanske de också vill ha möjlighet att hitta ostörda ställen. Följ debatten: www.newsmill.se Läs mer.    Strandskyddet i fara Vem skulle inte vilja inte ha en strandtomt i skärgården eller vid en vacker...

Danskt griskött

Under den gångna veckan har vi alla förfärats över hur de danska grisarna behandlas. De plågas i små burar och proppas fulla med antibiotika. Kan Värmdö vägra köpa griskött från plågade danska grisar? (V) begär svar från kommunstyrelsens o9rdförande. Läs mer.       Fråga Till Kommunstyrelsens ordförandeFråga angående danskt griskött Under den gångna veckan har vi alla förfärats över hur de danska grisarna behandlas. De plågas i små burar och proppas fulla med antibiotika. Värmdö kommun är stor upphandlare av fläsk och andra grisprodukter. Kommunens leverantör av livsmedel tillhandahåller företrädesvis danskt griskött. Allt oftare uppmärksammas vi på orimligheter i kommunens...

Rädda Resursskolan i Värmdö

Rädda resursskolorna i Värmdö. Skriv på namninsamlingen: http://www.namninsamling.se/index.php?nid=3344 på www.namninsamling.se Värmdös resursskolor hotas av nedläggning. Skriv under namninsamlingen: http://www.namninsamling.se/index.php?nid=3344 på  www.namninsamling.se