Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Värmdö

Friköp av tomträtter på öarna – reservation i Samhällsplaneringsnämnden

De stora höjningarna av tomträttsavgälderna på Sandhamn, som beslutades i fullmäktige, används som skäl för att medge att tomterna skulle kunna friköpas. Förvaltningen har föreslagit att det skulle ske till det fulla taxeringsvärdet. Nu har nämnden beslutat rekommendera att det ska ske till endast halva taxeringsvårdet. Vänsterpartiet ser inte fördelarna med att kommunal egendom säljs för att kunna användas till spekulation. Dessutom innebär det mycket låga priset att kommunen skänker bort delar av sitt kapitalinnehav. Den som köper loss en tomt till halva taxeringsvärdet kan nästa dag sälja till c:a en och en tredjedel gånger taxeringsvärdet. (Taxeringsvärdet ska sättas till...

Värmdövänstern föreslår storsatsning på skolan i höstbudget

Pressmeddelande 2011-09-12 Inför att Värmdö kommunfullmäktige på onsdag den 28 september beslutar om budget för 2012 presenterar idag Vänsterpartiet Värmdö ett eget budgetförslag för Värmdö. Partiet föreslår ett tillskott på 15 miljoner kronor till skolan för att få fler vuxna i skolan och mindre barngrupper i förskolan. !8 miljoner kronor avsätts för att höja lärarlönerna. Partiet vill också stoppa höjningen av kommunledningens löner och istället lägga dessa pengar på ekologisk skolmat och en sommarjobbsportal på nätet. – Det är dags att vi politiker tar vårt ansvar för våra framtida generationer och bygger upp en skola som kan erbjuda kvalitet i...

Värmdövänstern nominerar Jonas Sjöstedt till partiledare

Pressmeddelande 2011-09-19 Vänsterpartiet Värmdö lämnar idag in en nominering av Jonas Sjöstedt som partiledare till Vänsterpartiets valberedning. Varm personlighet, ett brinnande engagemang och förmåga att vinna val var några av anledningarna till att Vänsterpartiet Värmdö på söndagens medlemsmöte beslutade att nominera Jonas. Vänsterpartiet har nästan fördubblat antalet medlemmar på ett år samtidigt som allt fler upptäcker att vår välfärd urholkas av en borgerlig politik. Jonas Sjöstedt har förmågan att fånga upp människors önskan om ett annat samhälle och göra den drömmen till konkret politik, säger Tobias Smedberg, styrelseledamot Vänsterpartiet Värmdö. På det medlemsmöte som Vänsterpartiet Värmdö arrangerade under söndagen berömdes...

Uttalande till stöd för offren i Oslo och Utöya

Uttalande från Vänsterpartiet Värmdö Vänsterpartiet Värmdö har den 18 september 2011 uppmärksammat offren vid terroristattentaten i Oslo och Utöya. Vänsterpartiet Värmdö uppmanar omvärlden till krafttag mot all form av våld. Vänsterpartiet tar alltid kampen mot rasism. Att minska samhällsklyftorna är ett avgörande redskap för att undanröja grogrunden för förföljelse, rasism och våldsyttringar.

Vänsterpartiets förslag till budget för 2012

Här nedan presenteras i kortversion Vänsterpartiets budgetförslag för 2012 för Värmdö kommun. Oförändrad kommunalskatt, 20,28, jämfört med år 2011. Detta ger Värmdö kommun 1 643,9 mnkr i skatteinkomst 2012. Vänsterpartiet stöder Ungdomsparlamentets förslag att Värmdö kommun tar ansvar för att skapa en webbsida där alla sommarjobb, såväl offentliga som inom privata näringslivet, matchas mot ungdomarnas önskemål. Kostnad 50 000 kr. 100 000 kr avsätts för att tillgodose Ungdomstingets önskemål om att en årlig konferens genomförs som internat. 800 000 kr avsätts för att öka andelen ekologiska livsmedel inom kommunens förskolor/skolor och äldreomsorg. Genom effektivisering inom kommunens högsta tjänstemannaledningen sparas minst...

Så gör vi Munkmora och Lugnet bättre

Alla människor har rätt till en bra bostad med rimlig hyra. Under vintern har vi från Vänsterpartiet Värmdö knackat dörr och frågat 100 hushåll i Munkmora och Lugnat om hur dessa upplever sin bostadssituation. Vår dörrknackning visar bland annat att: Sex av tio är ganska eller mycket nöjda med sina lägenheter. Över hälften är ganska eller mycket missnöjda med underhållet i lägenheterna. Över hälften är ganska eller mycket missnöjda med trappuppgångar och utemiljöer Kvinnor är mer missnöjda med otrygga utemiljöer än män. Två av tre anser att det går för få bussar till Munkmora. Utifrån de synpunkter de som bor...

Chockhöjda markarrenden i Värmdö skärgård

Med anledning av att Värmdö kommun beslutat att ”chockhöja” tomträttsavgälderna på Sandhamn och Runmarö ställer vänsterpartisten Mats Skoglund två frågor till kommunalrådet Peter Frej (M). Interpellation till ordföranden i Samhällsplaneringsnämnden Tidigare i våras beslöt kommunfullmäktige om kraftiga höjningar av tomträttsavgälderna i skärgården. Eftersom nu gällande avgifter på grund av bristande rutiner varit oförändrade under många långa år chockhöjs nu arrendena. De aktuella tomträttsinnehavarna har sparat mycket stora belopp under alla år kommunen missat höja avgälderna. Ändå är det inte svårt att förstå att de aktuella tomträttsinnehavarna nu reagerar mot den aviserade chockhöjningen. Höjningen blir svår att försvara och av uttalanden...

Satsa på hyresrätter i Värmdö

Protokollsanteckning i Samhällsplaneringsnämnden I Värmdö måste man ha gott om pengar för att få bostad. Många ungdomar, äldre, nyskilda, deltidsarbetande, ensamma föräldrar, arbetslösa och andra med begränsad ekonomi har svårt att få egen bostad. För i Värmdö har det knappast byggts hyresbostäder alls under det borgerliga styret. Och nu har vi en hyresbostadskö på snart 5000. Det finns stora planer på nya bostäder i Gustavsberg. Men det kommer inte göra mycket åt situationen? I centrum planeras 2300 nya lägenheter. Byggandet kommer antagligen att pågå under c:a 15 år. De styrande partiernas ”ambition” är att 20 % av dessa bostäder ska...

Minnesstund för offren i Utöya

Måndag den 22 augusti klockan 16.30 – 19.00 anordnar Socialdemokraterna i Värmdö en minnesstund för offren i Utöya. Vänsterpartiet Värmdö deltar som organisation i minnesstunden och ljusceremoin. Vi uppmanar våra medlemmar och sympatisörer att hedra offren genom att närvara vid minnesstunden. Plats Folkets hus/Gustavsbergsteatern i Gustavsberg.

Kontrollerar Värmdö kommun eventuell radioaktivitet i japanska livsmedel?

 Kontroll av radioaktivitet i japanska livsmedel EU-kommissionen rekommenderar medlemsstaterna att kontrollera japanska livsmedel för att få en uppfattning om radioaktiviteten i dem efter kärnkrafthaverierna. Nu ger Livsmedelsverket kommunerna råd om vad som kan provtas och hur detta kan göras. Det ska kontrolleras om det finns radioaktivt jod och cesium i japanska livsmedel som kommit till Sverige efter den 11 mars. Det kan röra sig om livsmedel som exponerats för radioaktivt nedfall utomhus, t ex grönsaker, bär frukt och svamp som odlats på friland eller livsmedel som på grund av hantering vid lagring, transport eller motsvarande kan ha exponerats för nedfall....