Uncategorized

Färre barn i förskolans barngrupper

Frågor till Marie Bladholm (M) angående mindre barngrupper i förskolan

I en insändare i veckans NVP skriver du att också du vill ha färre barn i förskolans barngrupper. Du skriver utifrån dina egna erfarenheter som fyrbarnsmamma. Utifrån mina erfarenheter som barnskötare under trettio års tid håller jag med dig. Barngrupperna har blivit allt större samtidigt som personalen blivit färre.

De flesta föräldrar anser att barngrupperna är för stora och borde vara mindre. Att du som ordförande i den nämnd som har det avgörande beslutet över förskolans och skolans finansiering och verksamhet också tycker att barngrupperna är för stora och vill arbeta för att de blir mindre är väldigt glädjande.

År efter år har Vänsterpartiet i budgetsammanhang föreslagit och anvisat finansiering för att möjliggöra färre barn i förskolans barngrupper.

För att genomföra mindre barngrupper behövs mer pengar och andra incitament än de nuvarande. ”Barnpengen” och ”lokalpengen” uppmuntrar dessvärre till att öka barngruppsstorlekarna.

Istället för ekonomiska styrmedel som enligt oss leder fel bör Värmdö kommun fastställa normer för storleken på barngrupperna och lokalutrymme per barn.

Med hänvisning till det ovan anförda frågar vi:

  • Delar du min uppfattning att det behövs ökade anslag för att möjliggöra mindre barngruppsstorlekar?
  • Delar du uppfattningen att Värmdö kommuns pengsystem ger incitament som leder fel om vi vill minska antalet barn i barngrupperna?  

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk