Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Värmdö

Fler infartsparkeringar

  Vänsterpartiet delar ut äpplen på infarts-   parkeringarna vid Mönvik och Värmdö   marknad för att uppmärksamma behovet   av fler platser. Det är ett viktigt sätt att   göra kollektivtrafiken mer attraktiv. 2010-06-07 Motion till samhällstekniska nämnden Nya infartsparkeringsplatser genast Vänsterpartiet vill att kollektivtrafiken ska bli så attraktiv som möjligt. Då kan biltrafiken minimeras både för att minska koldioxidutsläppen och för att minska trängseln på våra vägar mot Stockholm och på innerstadens gator. Ett steg på vägen till en mer attraktiv kollektivtrafik går via fler infartsparkeringar. De gör det möjligt för de som saknar busshållplats i närheten av...

Bygg hyresbostäder nu

I Värmdö kommun står idag 4545 i kö till en hyresbostad. Kön växer med drygt  en sökande per dag. Vänsterpartiet vill årligen bygga 500 nya hyresrätter tills behovet är tillfredsställt. Bostadslösa Värmdöungdomar tältar i april. Sedan dess har kön vuxit med 98 sökande.

Josefin Brink besökte fabriken i Gustavsberg

Vänsterns riksdagsledamot Josefin Brink diskuterade politik med fackklubbens styrelse Tisdagen den 23 mars besökte vänsterns riksdagsledamot Josefin Brink (V) styrelsen för industrifacket på VVS-fabriken i Gustavsberg. Josefin som sitter i riksdagens arbetsmarknadsutskott svarade på frågor om arbetsmarknad och rödgrönt samarbete.

Internationella kvinnodagen 100 år

Vänstern uppmärksammade kvinnodagen genom att bjuda alla kvinnor på frukost Tidigt på internationella kvinnodagens morgon bjöd Vänsterpartiet Värmdö alla kvinnor på frukost på busstationen i Gustavsberg. Frukostpåsarna innehöll också flygblad med lokala prioriterade frågor för att vi skall få ett jämställt Värmdö.

Statsministern utlovar högre löner och kvalitet

Vad är statsministerns löften värda i Värmdö? Vänstern kräver klara besked På DN-Debatt skrev statsministern för några dagar sedan att bl. a lärare och barnskötare var dåligt betalda och att deras löner måste höjas. Vidare fick inte förskolans barngrupper vara för stora. Nu kräver Vänstern klara besked om det innebär högre löner för välfärdsarbetarna i Värmdö?

Skurubron igen

Fel fokus att fråga om det skall kosta fyra kronor att köra på Skurubron Vänsterpartiet satsar på utbyggd kollektivtrafik istället för en Skurubro till.

Vänstern i Värmdö arbetar för rödgrönt maktövertagande

Vänstern prioriterar välfärden, bostäderna och miljön i valrörelsen Vänsterpartiets ambition är att också i Värmdö skapa ett rödgrönt samarbete och därför kommer vi föra dialog med (S) och (MP). Under det dryga halvår som är kvar innan det är val tänker vi utveckla och presentera en politik som redan under kommande mandatperiod åstadkommer förbättringar inom välfärden, bostadssituationen och miljön.

Vänsterpartiets Värmdölista klar

Pressmeddelande från Vänsterpartiet [2010-02-01] I helgen fastställde Vänsterpartiet Värmdö sin lista med kandidater till kommunfullmäktige. Mats Skoglund och Helena Valentin toppar listan, som i år innehåller fler namn än vid valet 2006. En av de frågor som partiet vill sätta högt på agendan inför valet är bostadspolitiken. Läs mer.    PRESSMEDDELANDE                                                                                                        2010-02-01 Vänsterpartiets Värmdölista klar I helgen fastställde Vänsterpartiet Värmdö sin lista med kandidater till kommunfullmäktige. Mats Skoglund och Helena Valentin toppar listan, som i år innehåller fler namn än vid valet 2006. En av de frågor som partiet vill sätta högt på agendan inför valet är bostadspolitiken. – Över...

Inplogade busshållplatser

Varför snöröjs inte våra busshållplatser [2010-01-31] Mats Skoglund, vänsterns gruppledare i Värmdö, påstår att mångs busshållplatser är dåligt snöröjda och begär besked om vem som ansvarar för snöröjningen. Läs mer. 2010-01-26 Interpellation Till Samhällstekniska nämndens ordförande Angående stora brister i snöröjningen av busshållplatserna Den kalla och snörika vintern har återigen visat på stora brister i snöröjningen av busshållplatserna. På många ställen tvingas kollektivtrafikanterna forcera både snödrivor och tjock isbark vilket ökar risken för halkolyckor. Många busshållplatser och busskurer har förvandlats till hala puckelpister och hårdast drabbade är förstås äldre och personer med rörelsehinder. Den senaste tidens ökning av antalet frakturer...