Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Värmdö

Tillfälliga ungdomsbostäder eller hyresrätter för alla?

Reservation till Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden 2010-12-07, 6:202 Dnr 540/2010 Värmdö Bostäder har fått kommunfullmäktiges uppdrag att skyndsamt försöka ordna tillfälliga ungdomsbostäder. Uppdraget är galet i sig. Det är en desperat åtgärd i avsaknad på långsiktig bostadspolitik. Vi har idag en hyresbostadskö på nästan 5000 sökande. En stor andel av dessa är givetvis ungdomar i skriande behov av bostad. Ett behov som kommunen inte gjort något för att tillfredsställa. Under den gångna mandatperioden har det inte byggts mer än drygt hundra hyresbostäder. Det är det som är problemet. Nu försöker man med tillfälliga ungdomsbostäder döljs lite av problemet, så att...

V-budget 2011 i sammandrag

Vänsterpartiet Värmdös budgetförslag 2011 i sammandrag Nedan redovisas några av de särskilda satsningar Vänsterpartiet vill göra under år 2011. Vänsterpartiets budget är 37,6 miljoner kronor högre än Värmdökoalitionens/Kommunstyrelsens. Detta finansieras genom besparingar inom central förvaltning (7,0 mnkr) och höjd kommunalskatt (10 öre = 7,3 mnkr.) samt att året resultat/vinst minskas från 40 till 16,3 mnkr. Dessutom avsätts 28,7 mnkr i en central reserv för ökade volymer och sämre konjunkturer. Totalt omsluter budgeten netto 1 682,7 mnkr.         Skola och utbildning Mindre barngrupper och högre kvalitet i förskolan Pedagogisk omsorg (familjedaghem) finansieras genom anslag i stället för ”peng” Alla barn skall...

(V) vill ha fler hyrsrätter i Gustavsberg

  Vänsterpartiet reserverar sig mot planavtalet med JM angående bostadsbyggandet i centrala Gustavsberg Föreliggande planavtal mellan Värmdö kommun och JM AB följer konsekvent den i kommunen beslutade principen att exploatören ska bekosta all ny infrastruktur i och i närheten av berörda områden. Kostnaderna övervältras på de som efterfrågar bostäder. I detta fall främst bostadsrätter men också hyresrätter. Principen innebär dessutom att det blir ytterst svårt att överhuvudtaget bygga hyresrätter till rimliga hyror. Detta återspeglas i att det endast planeras för 20 procent hyresrätter i projektet centra Gustavsberg. I centrala Gustavsberg finns för närvarande cirka 100 osålda nya bostadsrätter. I Värmdö...

Minskade klyftor kan minska rasismen i Värmdö

Minskade samhällsklyftor kan mota rasismen i Värmdö Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti med rötter i nynazismen, nu får de två mandat i Värmdö kommunfullmäktige. Men trots att partiet är rasistiskt vägrar vi tro att deras väljare delar sådana sympatier. Att Sverigedemokraterna lockat till sig ett antal Värmdöbors röster handlar snarare om växande samhällsklyftor och arbetslöshet. Med en aktiv politik som tar sikte på välfärdsutbyggnad, bostadsbyggande och möten mellan människor kan vi se till att SD:s tid i rampljuset blir kort.  I Sverige är ungefär var tredje ungdom arbetslös. Under de senaste fyra åren har de sjuka och arbetslösa blivit fattigare...

Frågor och svar till Lärarförbundet

Inför 2010 års valrörelse ställer Lärarförbundet i Värmdö några frågor till Värmdös politiska partier. Nedan följer frågorna med Vänsterpartiets svar  Hur vill ert parti att kommunen ska arbeta med barn i behov av särskilt stöd? Kommunen ska ombesörja att behovet täcks till 100%  för barn i behov av särskilt stöd. Pengarna ska vara särskilda och inte ingå i den vanliga skolpengen. All undervisning för barn i behov av särskilt stöd ska utföras av de bäst och högst utbildade personalen. Hur ser ert parti på gruppernas storlek i de olika skolformerna (förskola, skola, fritids), och dess påverkan på kvalitén? Vi ser att gruppernas storlek...

Små röda spargrisar

Spargrisar i Värmdö ska skapa diskussion om välfärd Idag har morgonpigga Värmdöbor kunnat lägga märke till hundratals små röda spargrisar utplacerade i bostadsområden, vid bushållsplatser och i centrum. På spargrisarna går det att läsa ”Välfärd – även för den som är utan spargris”. Det är Vänsterpartiet Värmdö som natten till idag har placerat ut spargrisarna för att skapa diskussion om framtidens välfärd.   – Vi håller på att skapa ett samhälle där vård, skola och omsorg och allt det där vi kallar välfärd, allt mer blir en fråga om pengar. Vi från Vänsterpartiet vill gå i en helt annan riktning. Oavsett om du...

Svar till Hildegard Trinkies

Svar till Hildegard Trinkies I mitt i Värmdö nummer (3 augusti) skriver Hildegard Trinkies (HT) om hur det var när hon nyligen låg på KS.  Hildegard beskriver hur hon vårdades med omsorg och kärlek med alla resurser som stod till buds. Hon kände stor tacksamhet. HT förvånades dock över mathållningen på Karolinska Sjukhuset. Maten var varken god, omväxlande eller fräsch. Jag håller med. Den borgerliga alliansens hantering av sjukhusmaten på Karolinska Universitetssjukhuset Och Södertälje sjukhus har fått hård kritik. Den nya maten från storköksföretaget Sodexo har exploderat i sina microvågsugnar och serveringen i svarta plastskålar har bedömts bryta mot landstingets...

Vänsterpartiet om Skärmarö

Ett bedrövligt beslut. Det är inte alltid som lagstiftningen ger nämnden möjlighet att förhindra olämpliga byggen. Men i detta fall hade byggkontoret gett mycket starka skäl för sin rekommendation till avslag. Då blir det obegripligt att nämnden beslutar att ändå godkänna strandskyddsdispens och ge bygglov. Är detta ett tecken på att vissa politiker saknar integritet gentemot rikedomens arrogans? Jag sitter själv i nämnden som företrädare för Vänsterpartiet. Tyvärr missade jag detta möte. Den enda trösten är att min avslagsröst inte hade kunnat påverka nämndens beslut. Ingarö den 7 juni 2010 Bertil Krakenberger (V)

Rödgrönt initiativ

Till Kommunstyrelsen Lisa Larsson-skulptur Den 22 maj invigs årets sommarutställning på Gustavsbergs Porslinsmuseum. Temat för året är Lisa Larsson, en av våra mest kända och uppskattade konstnärer! Muséet har med denna utställning stora förhoppningar att slå nya rekord när det gäller antalet besökare för året. Det finns idag i Gustavsbergs hamn en omfattande tillverkning av Lisa Larssons alster som säljer världen över. Inom ramen för planeringsarbetet för Centrala Gustavsberg har kommunfullmäktige slagit fast att mer och fler av Gustavsbergs erkända konstnärer, både tidigare och nu verksamma, ska synas i den offentliga miljön. Vi föreslår att Värmdö kommun nu i samband...

Bojkotta israelska varor

2010-06-01 Motion Kommunal bojkott av Israelska varor Återigen upprörs vi alla över Israels brott mot internationell lag och folkrätten. Inför öppen ridå har hela världen sett hur Israelska commandosoldater på internationellt vatten bordrar Ship to Gazas fartyg lastade med humanitärt bistånd. Vi har själva sett hur Israel bordrar fredliga fartyg, mördar fredsarbetare, kapar fartyg och bedriver sjöröveri. Vi vet också att Israel under många år öppet bryter mot FN:s resolutioner. Nu får det vara nog. Även om det bryter mot KL måste vi reagera.  Vi föreslår att Värmdö kommun beslutar att tills vidare inte köpa israelska varor.                                                                                                         Mats Skoglund (V)