Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Värmdö

Låt kristna irakier få stanna i Sverige

Vi vädjar till regeringen – låt kristna irakier få stanna i Sverige De kristna irakier som lever i Irak lever under fruktansvårda förhållanden. Många förföljs och mördas på grund av sin tro. Dagligen förekommer systematisk misshandel, förföljelse och trakasserier. Detta är faktamässigt fastställt av bl.a. FN och andra oberoende internationella organ. De kristna irakier som lever i Sverige och som ska sändas tillbaka till Irak kommer att ställas inför livshotande situationer. Irakiska myndigheter har varken resurser eller ens viljan att försvara dem. Det finns sannolikt inget annat exempel på en allvarligare hotbild än den som de kristna irakierna lever under....

8 mars i Gustavsberg

Tidigt på morgonen uppmärksammade Vänsterpartiet Värmdö uinternationella kvinnodagen i Gustavsbergs centrum. I morgonrusningen delade vi ut 250 påsar med frukost och förslag för ett mer jämställt Värmdö. Höjda löner i kvinnodominerade yrken och möjlighet för alla tjejer i grundskolan och gymnasieskolan att få kurser i feministiskt självförsvar är två av Vänsterpartiets lokala förslag för ökad jämställdhet.

Bygg bostäder för alla

Vänsterpartiets ställningstagande till förslaget till tillfällig användning av fastigheten Gustavsberg 1:45 för ungdomsbostäder Under flera års tid har Värmdöalliansen/Värmdökoalitionen letat mark för tillfälliga ungdomsbostäder. Efter flera års sökande bedömndes tidigare föreslagna lokaliseringar som olämpliga. Nu återkommer förvaltningen med ett nytt förslag där Värmdö Bostäder föreslås bygga ett antal ungdomsbostäder under förutsättning att markupplåtelsefrågan kan lösas.  Efter många års planlöst arbete föreslås nu ett antal ungdomsbostäder under förutsättning att marken är tillgänglig. Längre än så har den styrande majoriteten i Värmdö inte kommit i arbetet med att snabbt montera upp baracker där ungdomar tillfälligt kan bo. Tilläggas kan att Gustavsbergs församling som...

Vänsterpartiets 39:e kongress

I helgen den 5 – 8 januari kongressar Vänsterpartiet i Uppsala. Ellen Brink från Gustavsberg är kongressombud från Värmdö. Jonas Sjöstedt har nominerats som partiledare av Värmdövänstern. Partiföreningen har inte tagit ställning till frågan om delat ledarskap. Till kongressen har Vänsterpartiet Värmdö lämnat 6 motioner. På torsdag eftermiddag fattar kongressen beslut ifall det skall vara en ordförande eller delat ledarskap. Under fredagen väljs sedan partiledare. Kongressen går att följa på SVT 24 och på Vänsterpartiets hemsida: vansterpartiet.se  Där finns också kongressens handlingar och dokument.      

Värmdövänstern lussar för kollektivtrafikanterna

Vänsterpartiet Värmdö har lussat för kollektivtrafiken och bjudit 200 bussresenärer på fika i Gustavsbergs centrum. På så sätt ville vi uppmärksamma behovet av mer och attraktivare kollektivtrafiken i Värmdö och resten av länet. Det kan vi bekosta om vi stoppar Förbifart Stockholm. Vi menar att det motorvägsbygget är miljövidrigt, tar resurser från kollektivtrafiken och enligt forskning bara kommer att öka bilismen. Därmed ökar utsläppen av växthusgaser. Bygget kostar över 1,3 miljarder kronor per kilometer. Om det stoppas kan cirka 30 miljarder kronor användas till mer och bättre kollektivtrafik istället.