Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Värmdö

Tidigare motioner 2004-2006

Här är en sammanställning över tidigare inlämnade motioner. Dom är klickbara och en pdf fil öppnas i ett nytt fönster! Datum Ämne Ev. kommentarer 060621 Solceller 060621 Kommunala anslagstavlor   060502 Förnyelsebara bränslen   060325 Maten på Värmdö gymnasium Ej bifallen 060327 Curlingbana   051130 Utbilda all personal i jämställdhet 051026 Rätt till heltid 051026 Mat-inte bara något vi äter… Bifallen 050926 Bättre framkomlighet för bussarna 050525 Höjda kvinnolöner 050425 Policy ang. sponsring Bifallen 050323 Kommunal kvinnojour 050323 Kollektivavtal Besvarad 050223 Tillstånd för brunnsborrning 050223 Hållbart Värmdö Besvarad 041205 Hyresbostäder i skärgården Besvarad 041206 Busshållplats vid COOP forum Besvarad 040914...