Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Värmdö

Hur blir det med Resursskolan?

Är det riktigt att många av de elever som har autism, ADHD, asperger, psykosociala problem, språksvårigheter etc. inte klarar sig utan hög täthet av lärare med specialistkompetens, små elevgrupper, stabila relationer både med lärare och kamrater och trygga strukturer? Vänsterpartisten Bertil Krakenberger kräver svar av Utbildningsnämndens ordförande. Läs mer.    Frågor till Peter Bondesson Resursskolans nedläggning har varit på tapeten i media. Detta föranleder några frågor. 1 Kan alla elever inkluderas i vanliga skolan Är det riktigt att många av de elever som har autism, ADHD, asperger, psykosociala problem, språksvårigheter etc. inte klarar sig utan hög täthet av lärare med...

Villeroy & Boch

I en skrivelse till kommunstyrelen i Värmdö vill Mats Skoglund (V) ha besked om vilka kontakter Värmdö kommuns högsta ledning har med Villeroy och Boch. Vad gör kommunledningen för att rädda kvar jobben i Gustavsberg?    2009-05-11 Till Kommunstyrelsen Värmdö Kommun Angående kommunledningens kontakter med ledningen för Villeroy & Boch Med anledning av Villeroy & Boch varslat merparten av Fabrikens anställda gjorde kommunfullmäktiges samtliga partier ett gemensamt uttalande. I uttalandet konstaterade kommunfullmäktige att vi såg mycket allvarligt på den uppkomna situationen. För att bistå företaget och de anställda utlovade vi gemensamt att Värmdö Kommun var beredd att göra allt som...

Cancervården

I Mitt i Värmdö den 17 mars 2009 påstår biträdande landstingsråden Maria Wallhager (FP) och Lars-Joakim Lundquist (M)att Mats Skoglund har fel när han påstår att cancervården måste spara 53 miljoner kronor. De hävdar i stället att alliansen tillfört mer pengar till cancervården i Stockholms län. Cancervården – svar till Maria Wallhager och Lars-Joakim Lundquist I Mitt i Värmdö den 17 mars 2009 påstår biträdande landstingsråden Maria Wallhager (FP) och Lars-Joakim Lundquist (M) att jag har fel när jag påstår att cancervården måste spara 53 miljoner kronor. De hävdar i stället att alliansen tillfört mer pengar till cancervården i Stockholms...

Lärarlönerna måste upp

I SVT:s Rapport den 8 mars säger skolministern och folkpartiledaren att lärarlönerna måste upp, men att det är kommunerna som är lärarnas arbetsgivare och sätter lönerna. Interpellation Till Utbildningsnämndens ordförande Lärarlönerna måste upp I SVT:s Rapport den 8 mars säger skolministern och folkpartiledaren att lärarlönerna måste upp, men att det är kommunerna som är lärarnas arbetsgivare och sätter lönerna. Utgångspunkten är en rapport som visar att lärarnas löner halkat efter andra jämförbara grupper. Förklaringen skulle vara att läraryrket numera är ett kvinnodominerat yrke där lön sätts efter kön. De jämförbara grupperna där t ex ingenjörer ingår är i huvudsak mansdominerade...

Har Alliansen tillgång till hemliga handlingar?

Har allianspartierna tillgång till konfidentiella handlingar? Mats Skoglund (V) kräver svar från kommunalrådet Monica Pettersson (m). Läs mer.    Till Ordföranden för NÄF Angående sekretess vid upphandlingen av vårdboendet Ljung "Anledningen till att ett kommunalt giltighetstid på ett anbud ex är till och med mars har endast med att göra att de folkvalda skall ha möjlighet att bereda frågan inom de olika partierna om vilket företag som är lämpligast att driva ex en vårdinrättning" . Ovanstående citat är hämtat på Folkpartiets ordförandes på Värmdö hemsida. Med anledning av detta frågar ordföranden för NÄF: Har majoriteten haft partiöverläggningar där sekretessbelagda handlingar...

Upphandlingen av Ljungs äldreboende

Sammanträdet den 25 februari 2009 med Nämnden för äldre och funktionshindrade slutade i totalt kaos. Läs mer.    Reservation vid sammanträde med Nämnden för äldre och funktionshindrade 090225  Gemensam för S-, Mp- och V-grupperna: Nämndens ordförande har kallat till dagens extra sammanträde efter att det framkommit alltfler frågetecken kring den pågående upphandlingen. Vi hade därför sett fram emot en ordentlig föredragning och diskussion i ärendet, inte minst för att säkerställa "ordning och reda" och undvika ytterligare osäkerhet i frågan. Det första som möter oss då dagens enda ärende ska behandlas är en information om att den moderatstyrda majoriteten enats om...

Lindra och utnyttja krisen

Krisen är en mänsklig och demokratisk orimlighet. Att arbetsvilliga människor tvingas till sysslolöshet när vi har massor av behov som inte är uppfyllda är en skandal. Är det detta som kallas valfrihet? Läs mer.    Lindra och utnyttja krisen Krisen är en mänsklig och demokratisk orimlighet. Att arbetsvilliga människor tvingas till sysslolöshet när vi har massor av behov som inte är uppfyllda är en skandal. Är det detta som kallas valfrihet? Jag skrev i november en motion om hur Värmdö både kan utnyttja och lindra den ekonomiska krisen. Jag föreslog: att kommunstyrelsen snarast låter utreda och lägger fram konkreta förslag...

Busstrafiken genomn Munkmora

Vad gör Värmdö kommun för att återigen göra det möjligt att kollektivtrafikförsörja Munkmoraområdet? Läs mer. Interpellation Till Ordföranden för Samhällstekniska nämnden Angående Kollektivtrafiken genom Munkmora Under många långa år arbetade Värmdö kommun för att busslinjerna 422 och 424 skulle framföras genom Munkmoraområdet. När detta äntligen lyckades blev glädjen stor bland många boende i Munkmora. Under föregående mandatperiod gjordes också andra ansträngningar för att stärka Munkmora. Genom indragna anslag och andra åtgärder riskerar nu dessa satsningar att raserasSL-bussarna har i det närmaste slutat trafikera Munkmora. Som skäl för detta har anförts att de omkringliggande bostadshusen förstörs av busstrafiken. Är det så...

(V) om Kulla-Karby

Områdets placering är positiv ur kollektivtrafiksynpunkt med två busslinjer på nära håll. Lokaliseringen är också positiv ur synvinkeln utbyggnad av VA till detta känsliga område, med möjlighet att dra VA vidare mot Eknäshållet och ersätta många undermåliga enskilda VA-lösningar där. Läs mer.    Reservation i Samhällsteknisk nämnd ärende 13, den 17 feb 2009 Detaljplan för Kulla Karby, del av Kulla 1:7 Området vid Kulla Karby har varit intressant som utredningsområde. Planarbetet har hittills lett till en omfattande miljökonsekvensbeskrivning och synpunkter från intressenterna har inhämtats. Områdets placering är positiv ur kollektivtrafiksynpunkt med två busslinjer på nära håll. Lokaliseringen är också positiv...