Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Värmdö

Miljösmart Värmdö

Värmdö har bland de finaste naturmiljöerna i Sverige. Det ger oss ett särskilt ansvar och även särskilda möjligheter. Vi har en skärgård som bjuder på underbara naturupplevelser: fantastiska öar, möjlighet att se säl, gott siktdjup etc. Detta är viktigt att vårda.

Vänsterpartiets svar på remiss angående GC-plan (GC = gång och cykelvägar) för Värmdö

Vi vill till att börja med betona att vi är glada över att GC-plan nu tas fram. Vi är också överens med det allra mesta av det som förslaget innehåller. Vi har dock några synpunkter. Utbyggnadstakten Planen ska vara genomförd fram till 2030. Det är enligt vår mening en alldeles för lågt ställd ambition. Det är mycket angeläget att snabbt få ner bilåkandet. Attraktiva och säkra GC-lösningar är mycket viktiga som incitament för förändrat resebeteende. Kommunen expanderar relativt snabbt och det ställer skarpa krav på att trafiklösningarna ändå leder till minskade utsläpp och minskad vägträngsel. Ytterligare utbyggda trafikleder är inte ett hållbart...