Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Värmdö

Lika villkor för kvinnor och män!

Vi har många orättvisor mellan könen idag. Vänsterpartiet arbetar för att dessa ska bort. I Värmdö arbetar vi bl.a. med: Rätt till heltidsarbete för de som vill ha det! Nästan var fjärde sysselsatt i Sverige, arbetar deltid. Hela 70 procent av dem är kvinnor. Det är främst i kvinnodominerade yrken, ofta i kommunala verksamheter, som man tvingas arbeta deltid. Deltid betyder lägre inkomst varje månad, sämre löneutveckling och till slut lägre pension. Vi kräver att rätten till heltid ska gälla i alla kommunens verksamheter. Rimliga arbetsförhållanden! Barngrupperna inom barnomsorgen ökar. Förhållandena inom vården bli allt mer ansträngda. Lärare får allt...