Miljö

Miljösmart Värmdö

Värmdö har bland de finaste naturmiljöerna i Sverige. Det ger oss ett särskilt ansvar och även särskilda möjligheter. Vi har en skärgård som bjuder på underbara naturupplevelser: fantastiska öar, möjlighet att se säl, gott siktdjup etc. Detta är viktigt att vårda.

Upplevelserna av öarna är möjliga för alla genom allemansrätten. Därför måste strandskyddet försvaras. Ingen ytterligare privatisering av våra stränder! Ställ krav på dina lokala politiker!

Möjligheterna att se säl beror på att miljögiftshalterna minskat sedan slutet av nittonhundratalet. Men det är skört. Nya miljögifter dyker upp. Vi måste ställa höga krav på alla produkter – från livsmedel till skor eller tvättmedel – att de är väl undersökta och inte riskerar att skada i miljön. Köp miljömärkt!

Siktdjupet är under perioder grumlat av algblomning. Ärtsoppan ni vet! Orsakerna är kväve och fosfor från jordbruk, avlopp och mycket av det gödande kvävet kommer från biltrafiken.

Bilen är fantastisk! Men den måste användas sparsamt. Avgiftsfri kollektivtrafik med hög turtäthet, rätt att sitta, bekväma och få byten och gott om smart placerade infartsparkeringar gör kollektivtrafiken attraktiv. Då kan vi för det mesta låta bilen stå – eller behöver inte ens ha bil. Det ger lägre utsläpp av koldioxid och gödande kväve och mindre trängsel i trafiken. Därmed samhällsekonomiskt och precis vad miljön behöver.

 

Helena Valentin och Bertil Krakenberger

Dela den här sidan:

Kopiera länk