Feminism

Lika villkor för kvinnor och män!

Vi har många orättvisor mellan könen idag. Vänsterpartiet arbetar för att dessa ska bort. I Värmdö arbetar vi bl.a. med:

Rätt till heltidsarbete för de som vill ha det!

Nästan var fjärde sysselsatt i Sverige, arbetar deltid. Hela 70 procent av dem är kvinnor. Det är främst i kvinnodominerade yrken, ofta i kommunala verksamheter, som man tvingas arbeta deltid. Deltid betyder lägre inkomst varje månad, sämre löneutveckling och till slut lägre pension. Vi kräver att rätten till heltid ska gälla i alla kommunens verksamheter.

Rimliga arbetsförhållanden!

Barngrupperna inom barnomsorgen ökar. Förhållandena inom vården bli allt mer ansträngda. Lärare får allt mindre tid att ägna åt att undervisa, samtidigt som deras arbetstid ökar. Samtidigt är lönerna ynkliga. Det vill vi ändra på och i våra budgetar prioriterar vi de kvinnodominerade samhällssektorerna.

Skyddat boende för våldsutsatta!

Behovet av bostad får inte vara ett hinder mot att bryta upp från ett våldsamt förhållande. Den som lever med en partner som hotar eller slår kan idag få förtur till ny bostad. Men förturen får inte göra att man riskerar bli granne med sin expartner. Man måste få ny bostad på tillräckligt lång avstånd. Vi vill därför att Värmdö öppnar för byte av förturer med andra kommuner.

Ge tjejer råg i ryggen!

Kvinnor upplever i större utsträckning än män otrygghet i vardagen. Ett sätt att ändra detta är om de kan hjälpas till bättre självförtroende. Vänsterpartiet i Värmdö har därför budgeterat för kurser i feministiskt självförsvar i skolan.

 

Bertil Krakenberger

Dela den här sidan:

Kopiera länk