Plan och bygg

Dags att bygga nytt och rätt = hyresrätt

Bara ett fåtal hyresrätter byggs i Värmdö. Nya flerbostadshus är nästan bara dyra bostadsrätter. Spekulation och höga priser har gjort att det finns bostäder där ingen bor trots det stora behovet.

Många ungdomar, pensionärer, nyinflyttade, nyskilda m.fl. har inte råd att köpa bostad. Kommun och näringsliv har svårt att rekrytera arbetskraft, t.ex. behöriga lärare, pga. bristen på hyresrätter.

Femhundra hyresrätter per år

Över 6000 söker idag hyresrätt i Värmdö. Vi vill bygga runt 500 klimatanpassade hyresrätter med rimlig hyra per år tills behovet uppfyllts. Det här kräver att kommunens snabbare tar fram detaljplaner, att Värmdö Bostäder AB årligen får uppdrag att bygga runt 250 nya hyresrätter och att kollektivtrafiken byggs ut kraftigt.

Rimliga hyror

Bostadskostnaden måste ner. Därför måste kommunen hjälpa till med mark till rimligt pris. Spekulation i mark och byggande måste hindras. Tiden från planeringsstart till inflyttning måste kortas. Kommunens vinstkrav på Värmdöbostäder måste bort och eventuella överskott ska bara användas till underhåll och nybyggnation. Effektiv byggledning vet vi kan kapa produktionskostnaderna radikalt. Kanske behövs ett allmänägt byggbolag för att pressa byggkostnaderna. Vänsterpartiet föreslår ett statligt investeringsstöd för att få fart på byggandet.

Stärkt boendedemokrati

Hyresgästernas inflytande över sitt boende ska öka. Vi vill därför pröva den spekulationsfria boendeformen kooperativ hyresrätt.

Hem för alla

I varje bostadsområde – inte bara i hyresrätten – ska det finnas bostäder för alla åldrar och familjestorlekar. Där ska även finnas bostäder för flyktingar, funktionsnedsatta, människor med liten ekonomi och människor med sociala problem. I centrala Gustavsberg ska hälften av bostäderna vara hyresrätter. I Värmdö ska det vara lika delar hyresrätt, bostadsrätt och småhus.

 

Bertil Krakenberger

Dela den här sidan:

Kopiera länk