artikel

Pressmeddelande om de planer som lagts fram rörande Kulturhuset Porslinsfabriken

Vänsterpartiet ser inte att det är viktigt att samla alla kulturaktiviteter i samma byggnad. Kulturen är rätt väl sammanhållen som det är. Vi är positiva till att kulturverksamheter flyttar in i mässhallen och även andra anpassningar och förändringar behövs. Kostnaderna kan begränsas. Vi står fast vid de 90 miljoner vi har i 2014 års investeringsbudget.

Porslinsmuseet ska vara kvar. Det kan eventuellt förbindas med ”mässhallen” för att möjliggöra gemensam reception.

Runda huset ska även fortsättningsvis hysa biblioteket. Det behöver dock tillgånglighetsanpassas och eventuellt kompletteras.

Vi tycker att Gustavsbergsteatern ska finnas kvar på nuvarande plats.

Vi är mot försäljning av något av de historiska husen i hamnen. De bör i största möjliga mån användas till kulturella eller andra publika verksamheter som t.ex. turistcentrum. Hotellet som vill expandera in i porslinsmuseet kan i stället erbjudas att få hyra i Gula Byggningen.

Vi vill att kommunens arkitektoniska och antikvariska experter analyserar föreslagen påbyggnad på Chamottehuset

De berörda, t.ex. konstnärerna, måste höras och deras synpunkter måste få väga tungt

För ytterligare information kontakta

Mats Skoglund

Telefon 070 274 90 12

[email protected]

 

 

Med vänlig hälsning

Vänsterpartiet Värmdö

Mats Skoglund

gruppledare

Dela den här sidan:

Kopiera länk