artikel

Debattinlägg till NVP: Behovet av kollektivtrafik till Nacka och Värmdö

Behovet av en än mer utbyggd kollektivtrafik borde inte kunna ifrågasättas. NVP skrev härom sistens att tunnelbanan till Nacka (och Värmdö?) kanske inte behövs. Som stöd för den linjen visade man statistik från SL. Enligt den skulle bussarna gå halvtomma i rusningstrafik. Vad som inte tydligt framgick var att siffrorna även omfattar turerna mot trafikströmmen, dvs. ut från stan på morgonen och in mot stan på eftermiddagen. Därmed är ju statistiken helt irrelevant. Turerna ut på morgonen går ju nästan tomma och dito turerna in på eftermiddagen. Detta borde ha framgått i reportaget. Det är synd att NVP på detta sätt riskerar att vilseföra opinionen.

Jag åker varje vardag från långt ut på Ingarö till Nacka Trafikplats. När bussen har passerat Brunn på morgonen så är den vanligen knökfull. Det är vanligt att folk får stå. Helt oacceptabelt på motorvägen!

I Värmdö behövs högre turtäthet. Det kommer öka trivseln och säkerheten. Och med fler infartsparkeringar och cykelparkeringar vid våra busshållplaster så kommer underlaget för kollektivtrafiken öka. Med dessa insatser kommer fler att åka kollektivt och därmed minskar både trängseln på vägarna och utsläppen av koldioxid och andra avgaser.

Vi måste göra kollektivtrafiken till det mest attraktiva alternativet!

Bertil Krakenberger (V)

Ersättare i samhällsplaneringsnämnden

Dela den här sidan:

Kopiera länk