Uncategorized

Vad händer på Thun Ollevägen?

Kvittning av boende mot arbete på Thun Ollevägen?

I veckans nummer av lokaltidningen NVP finns uppgifter om att ett gotländskt byggföretag gratis förfogat över ett antal lägenheter i Värmdö Bostäders bestånd på Thun-Ollevägen i Gustavsberg. Exakt var som förevarit utreds nu av Värmdö kommuns revisionsbyrå KPMG.

Jag förutsätter att kommunfullmäktige kommer att informeras om relationerna mellan VB och det aktuella byggföretaget. Det finns en hel del som måste klargöras. Hur många lägenheter rör det sig om? Under hur lång tid har byggnadsföretaget disponerat lägenheterna? Vilket arbete har utförts i utbyte mot boendet?

Under några års tid har Värmdö Bostäder och Värmdö kommun velat sälja de nu aktuella bostäderna på Thun-Ollevägen. Flera motiv till försäljningen har angivits. Ett har varit att hyresintäkterna inte har räckt till för att underhålla lägenheterna.

Vid en snabb kalkyl kommer jag fram till att hyran för tre lägenheter under mer än 5 år bör ligga någonstans mellan en halv miljon och en miljon kronor. Det måste betonas att jag varken vet hur många lägenheter eller hur lång tid det rör sig om.

Mot bakgrund av Värmdö Bostäders uppgifter om att hyresinkomsterna för de aktuella bostäderna inte räckt till för att underhålla dessa frågar jag:

  • Hur har bytet av arbete mot boendet på Thun Ollevägen bokförts?

 

 

 

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk