Uncategorized

Sälj inte ut VärmdöBostäder

Fråga angående Eventuell försäljning av VärmdöBostäder AB

På Värmdö kommuns uppdrag har en fristående konsult utrett alternativa möjligheter till att öka kommunens soliditet.

Av 5 redovisade alternativ rekommenderar konsulten att kommunen säljer VärmdöBostäder.

Genom att hyrorna vid en försäljning förväntas höjas slår förslaget ensidigt mot Värmdö Bostäders hyresgäster. Konsultens fyra övriga förslag skulle på olika sätt fördelas mellan alla kommuninvånare.

Genom att avyttra VärmdöBostäder minskar kommunens möjligheter till det lagstadgade bostadsförsörjningsansvaret och kommunens bostadssociala ansvar.

Naturligtvis avvisar jag och Vänsterpartiet en försäljning av VärmdöBostäder AB och att hyresgästerna ensidigt skall ansvara för kommunens skuldsättning. Vi menar att bördorna måste delas av alla Värmdö kommuns medborgare.

Vi vill därför fråga kommunstyrelsens ordförande:

  • Anser du att hyresgästerna i VärmdöBostäder bör påföras ett särskilt ansvar för kommunens skuldsättning?

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk