Uncategorized

Bussterminal i Katarinaberget?

Fråga angående ny bussterminal för Nacka- och Värmdöbussarna i Katarinaberget

I samband med ombyggnaden av Slussen skall Nacka-Värmdö bussarna flyttas från den nuvarande terminalen. En ny planeras till Katarinaberget. I yttrandet över den utställda detaljplanen för ny bussterminal för Nacka- och Värmdöbussarna vid Slussen är Värmdö kommun mycket positiv till planerna på en ny attraktiv och funktionell bussterminal.

I Värmdö kommuns remissvar framhålls bl. a vikten av god genomströmning för att möjliggöra snabba byten mellan trafikslagen. Likaså anser kommunen att det är viktigt att nivåskillnader mellan buss och tunnelbana blir så små som möjligt. Vidare är det viktigt att gångavstånden blir korta.

Tyvärr har det framkommit att nivåskillnaderna mellan Katarinabergets bussterminal och Slussens tunnelbanestation, enligt den utställda detaljplanen, blir mycket stora. Gångavstånd och nivåskillnader blir större än i den nuvarande bussterminalen.

Bussförarfacket och SL är mycket kritiska och påvisar mycket stora brister i det utställda planförslaget.

När det nu visar sig att utformningen och funktionaliteten i Katarinabergsterminalen inte är den som Värmdös kollektivtrafikresenärer har rätt att kräva anser jag att Värmdö kommun måste göra mer än att framföra kommunens åsikter i ett remissyttrande. Nu måste Värmdö kommun på ett helt annat sätt än hittills komma med i planeringen av nya Slussen och alldeles särskilt i planeringen av Värmdöbornas bussterminal i Stockholm.

Vi frågar därför kommunstyrelsens ordförande:

  • Är du beredd ta initiativ till överläggningar på högsta politiska nivå mellan Värmdö kommun och Stockholms stad?

 

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk